Home Impresum

Impresum

OSNIVAC, IZDAVAC I DISTRIBUTER:
”COLOR MEDIA INTERNATIONAL”
Adresa redakcije:
Temerinska 102, 21000 Novi Sad
Poštanski fah: 269 ­
Tel. 021/4897100, Fax: 021/4987126

MILAN ŠOBOT
direktor

ALEKSANDAR RADOŠEVIC
izvršni direktor

OGRANAK ”COLOR PRESS MAGAZINI”
Adresa: Mileve Simic 27, 21000 Novi Sad
BOJAN VULIN
direktor

ADVERTAJZING

AGENCIJA TOTAL MEDIA
Dražen Ćurčić
(za direktne klijente)
021/4897100

AGENCIJA COLOR PRESS SOLUTIONS
MILICA JOVOVIĆ
(za agencijske klijente)
011/40-42-152
advertising@color.rs

PROIZVODNJA SADRŽAJA I REDAKCIJA:
AGENCIJA ”DOM I BAŠTA”
REDAKCIJA
Tatjana Maric Ivkovic
glavni i odgovorni urednik
tatjana.maric@color.rs
TEODORA LILIC
pomocnica urednika

EMIT 24 D.O.O.
vizuelna izrada stranica
PRETPLATA
Pretplata DOO
www.pretplata.rs